0986.824.068

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sản phẩm

Còn phòng

Phòng khách sạn

Phòng đơn

300.000 VNĐ/1 phòng
Đặt phòng
Còn phòng

Phòng khách sạn

Phòng đôi

350.000 VNĐ/1 phòng
Đặt phòng
Còn phòng

Phòng khách sạn

Phòng Vip

400.000 VNĐ/1 phòng
Đặt phòng
Còn phòng

Phòng khách sạn

Phòng gia đình

450.000 VNĐ/1 phòng
Đặt phòng